Adatkezelési tájékoztató

Vendégeinknek és honlap látogatóinknak

 

A Fitness Home Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám:01-09-985222,  Szákhely: 1106 Budapest, Fehér út 1. B.épület 2. Emelet. Honlap: https://jumpfitness.hu/

Elektronikus levélcím: info@jumpfitness.hu   Telefonszám: +36 1 260 43 71 ) valamennyi alkalmazottja kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

 1. Jelen tájékoztatóban foglaltak bemutatása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön előzetesen meggyőződjön a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, így köztük:
 2. Az adatkezelés céljáról.
 3. Az adatkezelésre és az adat feldolgozásra jogosult személyekről.
 4. Az adatkezelés jogalapjairól.
 5. A kezelt adatok köréről.
 6. Az adatkezelés időtartamáról

 

 1. Mindezeken túlmenően felvilágosítást nyújtunk a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, és az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

 

III. A Társaságunk által folytatott adatkezelések:

1.sportszolgáltatás igénybevétele.

2.sportszolgáltatás igénybevétele –JUMPFITNESS FIÓK-

 1. Direkt marketing.
 2. elektronikus megfigyelő rendszer.
 3. Egészségügyi, sportolási, táplálkozási adatok kezelése annak érdekében, hogy Társaságunk az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze.

I.1.Sportszolgáltatás igénybevétele

I.1.1. Mia az adatkezelés célja ?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, továbbá a kapcsolattartás.

I.1.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye ?

Társaságunk adatkezelőként kizárólagosan felel Ön felé, egyúttal tájékoztatjuk , hogy adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. [Infotv. 5.§ (1) a)]

I.1.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési helyét és idejét, lakcímét (város, irányítószám, utca, házszám ), továbbá amennyiben ehhez hozzájárult úgy az Ön fényképét.

I.1.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli ameddig Ön nem kérte azok törlését, vagy amennyiben Társaságunk szolgáltatásait több mint 2 (kettő) éve nem vette igénybe.

I.2. Sportszolgáltatás igénybevétele-JUMPFITNESS-FIÓK

I.2.1.Mi az adatkezelés célja?

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása, továbbá a kapcsolattartás.

I.2.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Adatkezelőként kizárólag társaságunk jár el és ezzel kapcsolatban kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

I.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

A honlapunkon , azaz https://jumpfitness.hu/ történt regisztráció vagy személyesen a Társaságunk klubjaiban történt önkéntes hozzájárulás. [Infotv. 5.§ (1) a)]

 

I.2.4. Milyen adatokat kezelnek rólam ?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési helyét és idejét, lakcímét (város, irányítószám, utca, házszám ), az Ön elektronikus levélcímét (e-mail) és mobiltelefonszámát.

I.2.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat ?

Az Ön adatait Társaságunk mindaddig kezeli, ameddig Ön fenntartja a Jumpfitness fiókját. Amennyiben úgy dönt, töröljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy adatainak törlése esetén megszűnik az Ön Jumpfitness fiókja.

I.3. Direkt marketing és belső piackutatás

I.3.1. Mi az adatkezelés célja ?

Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése.

I.3.1. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Társaságunk a direkt marketing és belső piackutatás elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

I.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja ?

Társaságunk kizárólag abban az esetben  kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben előzetesen, egyértelűen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektornikus levélcímén felkeresse. [Grtv. 6.§ (1)]

I.3.4. Milyen adatokat kezelnek rólam ?

Az Ön foglalkozása, neme és elektronikus kevélcíme .(e-mail cím)

I.3.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatainak direkt maketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik amikor az az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indoklás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja társaságunk bármelyik feóktelepén, vagy székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött level vagy az info@jumpfitness.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

I.4. Elektronikus megfigyelőrendszer

I.4.1. Mi az adatkezelés célja?

A Társaságunk székhelyének és fióktelepeinek(ide nem értve az öltöző, mosdó, illemhely) elektronikus megfigyelése, amely során kép,-hang,-valamint kép és hangfelvétel kezelése az emberi élet, egészség, biztonság, valamint a vagyonvédelem érdekében.

I.4.2 Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Társaságunk az elektronikus megfigyelőrendszer elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatfeldolgozó személye:

Társaságunk az elektronikus megfigyelőrendszer elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

I.4.3. Mi az adatkezelés jogalapja ?

Az Ön hozzájárulása ráutaló magatartás formájában.

Azaz amennyiben belép társaságunk fióktelepeinek vagy székhelyének azon helyiségeibe ahol a jogszabályoknak megfelelően feltüntetésre került, hogy elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre. [(Sztv. 30§ (2)]

I.4.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön képmását, hangját, továbbá az Ön magatartását kezeli Társaságunk.

I.4.5.Meddig kezelik ezeket az adataimat?

A rögzítéstől számított legfeljebb 14 (tizennégy) munkanap, amennyiben a rögzített, kép hang, valamint kép-és hangfelvételt nem került felhasználásra.

I.5. egészségügyi, táplálkozási, sportolási adatok

I.5.1. Mi az adatkezelés célja?

Az Ön egészségügyi adatainak, az Ön életmódjával, az Ön táplálkozási szokásaival, az Ön sportolási szokásaival, illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelés, annak érdekében, hogy a társaság az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze.

I.5.2. Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó?

Adatkezelőként kizárólag társaságunk jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

I.5.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Társaságunk az alábbi bekezdésekben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez írásban hozzájárult. [Infotv. 5.§ (2) a)]

I.5.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön egészségi állapota, az Ön testi állapota, az Ön esetleges megbetegedései, továbbá az Ön sportolási szokásai, az Ön étkezési szokásai. A kezelt adatok pontos körét a JUMP FITNESS személyi edzői kérdőív tartalmazza.

I.5.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

 A cél megvalósulásáig.

II.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim (II.1.-II.4.)

és a jogorvoslati lehetőségek. (II.5.)

II.1. szeretnék tájékoztatást kérni a rólam kezelt adatokról. Hova fordulhatok?

Amennyiben a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, úgy Társaságunk a fent megadott elérhetőségeken készségesen fogadják megkeresését.

Ennek keretében tájékoztatjuk a kezelt adatok köréről, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó személyéről és címéről, és az adatkezelés megtett intézkedésekről, továbbá- az Ön adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Elsődlegesen kérjük, hogy írásban tegye fel kérdéseit, mivel telefonon legfeljebb áltatalános tájékoztatást áll módunkban adni.

A  kérdéseinek kézhezvételét követően a leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban közérthető formában tájékoztatjuk.

II.2. Hibásak a rólam kezelt adatok. Mit tehetek?

Ilyen esetben bátran forduljon Társaságunkhoz, és helyesbítjük adatait amint a valóságnak megfelelő adat Társaságunk rendelkezésére áll.

Kérhetem a rólam készült videó felvétel módosítását? Nem. Ebben az esetben  legfeljebb a dátumot áll módunkban helyesbíteni, amennyiben az a valóságtól eltérő.

II.3. szeretném kérni az adataim törlését vagy zárolását. Mit tehetek ?

Amennyiben úgy dönt, hogy Társaságunk a jövőben az Ön adatait ne kezelje forduljon hozzánk és kérelmére töröljük azokat.

Ezen túlmenően Társaságunk köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • Amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • Hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-,feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • Amennyiben a z adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatalmazott határideje lejárt,
 • Azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

II.4.Szeretnék tiltakozni az adataim kezelése ellen. Mikor van erre lehetőségem és milyen formában tehetem meg?

Direkt marketing és belső piackutatás céljából történő adatkezelés, azaz az I.3. szám alatt meghatározott adatkezelés esetén és törvényben meghatározott esetben lehetősége van tiltakozni az adatai kezelése ellen. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a kérelem benyújtását követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk a kérelmét, döntést hozunk, és minderről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelme megalapozott az adatkezelést megszüntetjük, az adatait zároljuk.

Mi a különbség a tiltakozás és a törlése között?

Olyan adatok esetén amit Társaságunk  nem törölhet,-mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl.számviteli bizonylatok)- úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

II.5. Hova fordulhatok jogorvoslatért?

Amennyiben úgy gondolja, hogy a Társaságunk általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai sérültek, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Kártérítést abban az esetben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatsit jogellenesen kezelte vagy az adatbiztonság követelményét megszegte és ezt a bíróság jogerős ítéletben megállapította.

Sérelemdíjat abban az estben köteles Társaságunk Önnek fizetni, amennyiben az Ön adatait jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Ön személyiségi jogait megsértette és ezt a bíróság jogerős ítéletben megállapította.

Hatósági jogérvényesítés:

A bírósági jogérvényesítésen túl- ingyenesen- jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány ha hatóságnál bejelentést tett.

 

A Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest , Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu/
 • Telefon: +36 (1) 391 1400
 • Telefax: +36 (1) 391 1410

 

III. Egyéb fontos információk

III.1. Adatbiztonság

Társaságunk valamennyi alkalmazottja kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelme és biztonsága érdekében. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

III.2. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak kezelését az alábbi jogszabályok szerint kezeljük, vagy kezelhetjük.

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény;(infotv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVII.törvény(Grtv)
 • A személy- és vagyonvédelemi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.éviCXXXIII.törvény(Sztv.)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléseink mindenkori jogszerűségének biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a tájékoztatónkat. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a tájékoztató módosítása szükséges, úgy megváltoztatjuk azt. A változásokról tájékoztatjuk Önt honlapunkon, illetve a klubjainkban kihelyezett dokumentáció útján.

Budapest, 2018.Május.23.

 

Fitness Home Kft.

Jump Fitness üzemeltetője

 

Jelen adatkezelési tájékoztató sorszáma: V.1.1.